Εξ αποστάσεως επίβλεψη ασθενών, στο κρεβάτι και εν κινήσει.
Ανέπαφα. Αναλυτικά. Ψηφιακά.

Αναβαθμισμένη εμπειρία υγείας, 24/7

Εν κινήσει
Εν κινήσει

Vitalerter

Bio Patch

Ο φορητός βιοαιθητήρας που
παρακολουθεί την υγεία σε
κάθε βήμα.

Παρακολουθεί και καταγράφει

Καρδιακό
ρυθμό

Θερμοκρασία
σώματος

Ρυθμό αναπνοής
& κορεσμό οξυγόνου

Κίνηση
σώματος

© Medfore. All rights reserved.
Designed by curious.