Εξέταση και πρόληψη χωρίς τη φυσική
παρουσία γιατρού

Τρεις έξυπνες συσκευές που αναβαθμίζουν
την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας

Linktop

Health Monitor

Βιοαισθητήρας καταγραφής
έξι ζωτικών λειτουργιών
Linktop

Digital Stethoscope

Ψηφιακό στηθοσκόπιο
υψηλής ακρίβειας
Linktop

Digital Otoscope

Ψηφιακό ωτοσκόπιο με
shared camera

Oι συσκευές διαθέτουν

Βιοαισθητήρες
υψηλής ακρίβειας

Λογισμικό
συλλογής δεδομένων

Δυνατότητα κοινής
χρήσης δεδομένων

Δικό τους
application

Το Linktop
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε

Πλατφόρμες Τηλεϊατρικής

Νοσοκομεία και Κλινικές

Κέντρα Φροντίδας

Σπίτια Ασθενών

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ναυτιλία

© Medfore. All rights reserved.
Designed by curious.